Krátkodobé cestovné poistenie sa oplatí nielen pri výlete k moru

Lacné letenky, dostupné ubytovanie a množstvo destinácií. Taký je dnešný obraz cestovania. Žijeme v dobe, keď si za pár eur môžeme dovoliť výlet k moru alebo oceánu. Keďže však cestujeme čoraz viac, žiaľ, zvyšuje sa aj riziko, že sa nám môže niečo stať. Nízkonákladová dovolenka sa z ničoho nič môže stať preplateným špásom. Preto nikdy nie je na škodu priplatiť si tých pár eur navyše za krátkodobé cestovné poistenie.

Cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie zvyčajne uzatvárame pri krátkodobom pobyte v zahraničí v podobe dovolenky alebo výletu. Množstvo ľudí si však myslí, že cestovné poistenie uzatvoriť nemusí, pretože vlastní európsky preukaz zdravotného poistenia. A hoci vás v zahraničí na základe takéhoto preukazu ošetria, má taktiež svoje výnimky a zápory.

Zdravotné poistenie pri krátkodobých pobytoch

Európsky preukaz zdravotného poistenia vydáva poisťovňa na vyžiadanie. Je to doklad slúžiaci v iných členských krajinách Európskej únie ako dôkaz, že máte uzatvorené riadne zdravotné poistenie.
V prípade, ak ho nemáte, ste povinný platiť za zdravotnú starostlivosť a následne si nárokovať od zdravotnej poisťovne úhradu výdavkov.

Ako bolo spomenuté vyššie, nie je ho možné použiť v každej situácii. Výnimkami sú:

 1. záchranné aktivity – úhrada výdavkov spojených so záchrannou akciou špecializovaných záchranných organizácií, ako sú horské služby,
 2. návrat do rodnej krajiny – ak v prípade vážneho úrazu alebo závažnej choroby budete potrebovať prevoz do vlasti, ste povinný si platiť úhradu z vlastného vrecka,
 3. plánovaná zdravotná starostlivosť – v prípade, ak váš život nie je v ohrozenom stave alebo stave, ktorý sa prudko zmenil, výdavky spojené s takouto zdravotnou starostlivosťou si hradíte vy sami z vlastného vrecka,
 4. súkromná zdravotná starostlivosť – ak sa necháte ošetriť u lekára alebo v zariadení, ktoré nemá uzatvorenú zmluvu s verejnou zdravotnou poisťovňou, európsky preukaz vám tieto výdavky nepreplatí,
 5. spoluúčasť – v prípade, ak budete musieť uhradiť spoluúčasť za vyšetrenie alebo lekársky zákrok, musíte takéto náklady zaplatiť vo vlastnej réžii.

Ako vidíte, samotný európsky preukaz zdravotného poistenia nie je možné využiť v každom prípade. Preto je najvýhodnejšie uzatvoriť komerčné cestovné poistenie, a to dlhodobé alebo krátkodobé.
Dlhodobé cestovné poistenie, známe aj ako celoročné, sa odporúča vtedy, ak cestujete do zahraničia väčšinu roka. Krátkodobé cestovné poistenie sa zas uzatvára na krátke obdobie, pričom sa môže vybaviť hoci aj na jeden deň navyše.

Krátkodobé cestovné poistenie sa využíva najmä v prípadoch:

 • jednodňové a viacdňové výlety – ako napr. výlety za nákupom v zahraničí alebo návšteva vianočných trhov,
 • rodinné dovolenky – hlavne pri mori, s malými deťmi,
 • turistické a poznávacie pobyty – pokiaľ neobľubujete all inclusive a neobsedíte celý deň pri bazéne, pri vašich potulkách sa zíde cestovné poistenie,
 • študentské cesty – do zahraničia na študentské konferencie, ktoré nie sú v réžii školy,
 • pracovné cesty a pracovné pobyty nemanuálneho charakteru – pokiaľ ako podnikateľ vysielate svojich zamestnancov do zahraničia na školenie,
 • aktívne dovolenky spojené so športom – triatlonisti, zvážte poistenie.

Cestovné poistenie je vhodné pre služby v zahraničí, ktoré nepokrýva všeobecné zdravotné poistenie. Je však možné využiť ho aj ako bežnú zdravotnú starostlivosť. Eliminuje tak riziko podieľania sa na spoluúčasti alebo problémov s preplácaním zdravotnej starostlivosti domácou zdravotnou poisťovňou.

Čo krátkodobé cestovné poistenie zahŕňa

Krátkodobé cestovné poistenie vo svojej podstate hradí preplatenie liečebných nákladov. Ide o ambulantné ošetrenia a hospitalizáciu v nemocnici na čas nevyhnutný na vyšetrenie zdravotného problému. Ďalej taktiež hradí predpísané lieky, prepravu do zdravotníckeho zariadenia a návrat domov. V rámci liečebných nákladov sem patrí aj diagnostika, lekárske ošetrenie a v prípade núdze operácia alebo vážny chirurgický zákrok.

Pri výbere treba zvážiť poistné krytie. Krátkodobé cestovné poistenie môže mať ohraničené krytie, zvyčajne do 300-tisíc eur, alebo neobmedzené krytie. Taktiež sa dá vybrať poistenie iba pre Európu alebo celý zvyšok sveta

Pripoistenia

Poistenie liečebných nákladov v zahraničíOdškodné a bolestné v prípade ujmy spôsobenej na zdraví
Poistenie pre prípad úrazuBolestné a odškodné za ujmu spôsobenú úrazom
Poistenie batožiny a veci osobnej potrebyNáhrada v prípade straty, poškodenia, zničenia alebo krádeže batožiny a vecí osobnej potreby
Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladovNáhrada v prípade straty, poškodenia, zničenia alebo krádeže cestovných dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, technický preukaz vozidla)
Poistenie zodpovednosti za škoduNáklady za škody spôsobené vami inej osobe
Poistenie právnej pomoci a kaucieÚhrada nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov na právnu pomoc a zastupovania advokátom pred súdom
Poistenie technickej pomoci v zahraničíÚhrada nákladov v prípade poškodenia auta, dopravnej nehody, keď je zabezpečený odvoz, oprava vozidla a prípadné náhradné ubytovanie

Čím viac cestujete, tým viac sa to oplatí

Čím viac cestujete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k úrazu. Obzvlášť v dnešnej dobe, keď je cestovanie lacnejšie než kedykoľvek v histórii. Krátkodobé cestovné poistenie sa vám môže zdať ako zbytočný výdavok navyše, v prípade núdze vám však garantujeme, že budete vďačný za to, že ste ho využili. Ak už ste za dovolenku zaplatili niekoľko stoviek eur, tých pár navyše vám rozpočet nezaťaží.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *