Slovensko – Grécky slovník

Pred cestou do Grécka sa Vám určite bude hodiť Slovensko – Grécky slovník, alebo aspoň pár základných slovíčok a fráz, ktoré sa v gréčtine možno budú hodiť. Gréci sa určite potešia, keď na nich prehovoríte ich rodným jazykom (aspoň pozdrav alebo poďakovanie), lebo aj snaha sa cení. Nikdy nie je na škodu vedieť aspoň pár slov v jazyku krajiny kam cestujete na dovolenku. Pozrite si teda najčastejšie používané výrazy v gréčtine.

Slovensko - Grécky slovník

Základné slovíčka

 • Áno – Ne
 • Nie – Óchi
 • Prosím – Parakoló
 • Ďakujem – Efcharfistó
 • Prepáčte – Signómi
 • Dobrý deň – Kaliméra
 • Dovidenia – Jásas
 • Dobrú noc – Kalinýchta
 • Ráno – Proi
 • Odpoludnie – Apójevma
 • Večer – Vrády
 • Dnes – Sumera
 • Zajtra – Ávrio
 • Tam – Ekí
 • Kedy – Póte
 • Horúci – Zestós
 • Studený – Kríos
 • Dobrý- Kalós
 • Zlý – Kakós
 • Vľavo – Aristerá
 • Vpravo – Dexiá
 • Rovno – Efthía

V núdzi

 • Pomoc! – Voíthia!
 • Zastavte! – Stamatiste!
 • Zavolajte doktora! – Kaléste jatró!
 • Zavolajte sanitku! – Kaléste asthenofóro!
 • Zavolajte políciu! – Kaléste astinomía!
 • Zavolajte hasičov! – Kaléste pirozvestikí!
 • Kde je najbližšia nemocnica? – Pu íne to kontinótero nosokomío?
 • Stávka – Apergía
 • Zatvorené – Klistó
 • Je tu bezpečne? – Ipárchi asfália edó?

Dôležité obraty

 • Ako sa máte? – Ti kánete?
 • Dobre, ďakujem –  Kalá, efcharistó
 • Buďte vítány (špeciálny grécky pozdrav na privítanie)! – Kalós órises (pri tykaní)! Kalós orísate (pri vykaní alebo pre viacero osôb)
 • Teší ma, že vás vidím (záväzná odpoveď na predchádzajúci pozdrav)! – Kalós sas vríkame!
 • Ako sa dostanem do …? – Post tha pao sto/stin, sta…?
 • Hovoríte anglicky? – Miláte angliká?
 • Hovorím len trochu… – Miláo móno lígo…
 • Rozumiete mi? – Me katalavétene?
 • Trochu rozumiem – Katalavéno lígo
 • Nerozumiem – Denkatalavéno
 • Hovorte prosím pomalšie – Miláte pío sigá,, parakló
 • Zopakujte to, prosím – Péste to áli miá forá, parkló
 • Napíšte to, prosím – Grábste to, sás parakló
 • Je mi to ľúto – Lipáme

Číslovky

 • 1 – Énas, mía, éna
 • 2 – Dío
 • 3 – Tris, tría
 • 4 – Teseres, tésera
 • 5 – Pénde
 • 6 – Éksi
 • 7 – Črtá
 • 8 – Ochtó
 • 9 – Eniá
 • 10 – Déka
 • 11 – Éndeka
 • 12 – Dédeka
 • 13 – Dekatría
 • 14 – Dekatésera
 • 15 – Dekapénde
 • 16 – Dekáksi
 • 17 – Dekaeftá
 • 18 – Dekaochtó
 • 19 – Dekaeniá
 • 20 – Íkosi
 • 21 – Íkosiéna
 • 30 – Triánda
 • 40 – Seránda
 • 50 – Penínda
 • 60 – Eksínda
 • 70 – Evdomínda
 • 80 – Ogdónda
 • 90 – Enenínda
 • 100 – Ekató
 • 200 – Diakósia
 • 300 – Triakósia
 • 400 – Tetrakósia
 • 500 – Pendakósia
 • 600  – Eksakósia
 • 700 – Eftaósia
 • 800 – Ochtakósia
 • 900 – Eniakósia
 • 1000 – Chília
 • 2000 – Dío chíliádes
 • 10 000 – Déka chiliádes
 • 1 000 000 – Éna ekatomírio

Čas

 • Kedy? – Póte?
 • Odkedy? – Apo póte?
 • Dokedy? – Eós (ós) póte?
 • Teraz – Tóra
 • Predtým – Norítera
 • Potom – Argótera
 • Skoro – Norís
 • Neskoro – Argá
 • Hodina –  I óra
 • Minúta – To leptó
 • Sekunda – To defterólepto
 • Koľko je hodín? – Ti óra íne?
 • Je 10 hodín. – Ńe déka
 • Je 10 hodín a 5 minút. – Íne déka ke pénde.
 • Je štvrť na jedenácť. – Íne déka ke tétarto.
 • Je pol jedenástej. – Íne déka ke misí.
 • V 11 hodín. Do 11 hodín. – Stits éndeka. Méchri tis éndeka.
 • Od 11 hodín. – Apó tis éndeka.
 • Deň – I iméra
 • Ráno, dopoludnia –  To proí
 • Odpoludnia –  To apójevma,
 • Večer – To vrádi
 • V noci – Ti níchta
 • Včera – Chthés,
 • Dnes – Sumera
 • Zajtra – Ávrio
 • Každý deň – Kátheméra
 • Týždeň – I evdomáda
 • Pondelok – I deftéra
 • Utorok – I Trati
 • Streda – I Tetárti
 • Štvrtok –  Pemptí
 • Piatok – I páreskeví
 • Sobota – To Sávato
 • Nedeľa – I Kiriakí
 • Víkend – To Savatokíriako
 • Mesiac – O mínas
 • Január – O Januáris (Jenáris)
 • Fabruár – O Fevruáris
 • Marec – O Mártis
 • Apríl – O Aprílis
 • Máj – O Máis
 • Jún – O Júnis
 • Júl – O Júlis
 • August – O Ávgustos
 • September – O Septémvris
 • Október – O Októvris
 • November –  O Noémvris
 • December – O Dekémvris
 • Rok To étos
 • Jar –  I ámiksi
 • Leto – To kalokéri
 • Jeseň – Fthinópóros
 • Zima – O chimónas
 • Dátum – I imeromínia
 • (dňa) 15. júla Stis dekapénde Iulíu

Orientácia, cestovanie

 • Kde? – Pú?
 • Kam? – Ja pú?
 • Odkiaľ? – Apo pú?
 • Ako ďaleko? – Póso makriá?
 • Tu – Edó
 • Tam – Ekí
 • Týmto smerom – Prós aftí tín katéfthinsi
 • Vpravo – Deksiá
 • Vľavo – Aristerá
 • Rovno –  Kat´ efthián
 • Späť – Píso
 • (veľmi) ďaleko – (polí) makriá
 • (veľmi) blízko – (polí) kondá
 • Kde je…? – Pu íne…?
 • Ako sa dostanem do…? – Pós tah páo stón…?
 • Musíte ísť… – Prépri na páte…
 • Ako je to odtiaľ ďaleko? – Afatós íne makriá apo edó?
 • Je toto cesta do…? – Aftós íne o drómos jat on, tin, to…?
 • Zahnite doprava (doľava) – Strípste deksiá (artisterá)
 • Choďte rovno. Vráťte sa späť. – Pijénete kat´efthían. Jiríste píso.
 • Mesto – I pólis
 • Dedina – To chorió
 • Pohorie – To óros
 • Hora – To vunó
 • Rieka – o potamós
 • Les – To dásos
 • Záliv – I kólpos
 • Ostrov – To nisí
 • Pobrežie – I aktí
 • Sever – O Vorás
 • Juh – O Nótos
 • Východ – I Anatolí
 • Západ – I Disí
 • Kde kúpim…? – Pu boró n´agoráso…?
 • Ulice, námestie, budova, dom – I odós, (o drómos), i platía, to krídlo, to spíti
 • Nábrežie – I paraliakí leofóros
 • Most – I jefíra
 • Križovatka – I diastávrosis
 • Centrum – To kéndro
 • Park – To párko
 • Priechod – I párodos
 • Zastávka – I stási
 • Strážník – O astifílakas
 • Semafor – To fanári
 • Prechod – To pérazma
 • Múzeum – To musío
 • Obrazáreň – I pinakóthiki
 • Kostol – I eklísia
 • Ako ďaleleko je odtiaľ do centra? – Íne makriá apo dó to kéndro?
 • Musíte ísť električkou (autobusom, trolejbusom, metrom, taxíkom) – Prépi na páte mé to trám (to leofório, to trollei, ton elektrikó, to taxi)
 • Kde je najbližšia zastávka elektrčiky (autobusu, trolejbusu), stanica metra, stanoviska taxi? – Po vrískete i kondinóteri stási tu trám (tu leofóriu, tu trollei), o kondinóteros stathmós tu ilektrikú, i kondinóteri piátsa taxi?

Ubytovanie

 • Táborisko –  I kastaskínosis
 • Stan – I skiní (ténda)
 • Kemp – To kámbing
 • Môžeme tu táboriť? – Borúme na katasinósume edó?
 • Koľko sa platí na osobu a deň? – Póso káni tu átomo tín iméra?
 • Je to pitná voda? – Íne pósimo aftó to neró?
 • Hotel – To ksenodochío
 • Ubytovňa – To pandochío
 • Bungalov – To bángalou
 • Izba – To domátio
 • Lôžko – To kreváti
 • Recepcia, kľúč – To resepsión, to klidí
 • Umývárňa – To lustró
 • Záchod – To apochoritírio
 • Mám tu objednanú izbu – Écho kratísi domátio edó

Prvá pomoc

 • Lekár – O jatrós
 • Lekárňa – To farmakío
 • Liek –  To fármako
 • Prvá pomoc – I prótes voíthies
 • Dezinfekcia – To andisiptikó
 • Ruka – To chéri
 • Noha – To pódi
 • Hlava – To kecali
 • Zub – To dóndi
 • Rana – To rávma
 • Bolesť – O ponos
 • Teplota – To piretó
 • Nachladenie –  To kriolójima
 • Morská choroba – I naftía
 • Úpal – To enkávma
 • Úžeh – I ilíasi
 • Zlomenina – To kátagma
 • Zavolajte, prosím, rýcho lekára – Fonákste Gregora ton jatró, parakoló
 • Som chorý – Íme árostos
 • Bolí ma… – Me ponái…
 • Dajte mi prosím niečo proti – Dóste mi káti katá…, parakaló

Nákupy

 • Obchod – To katástima
 • Obchodný dom – I iperagorá (to super márket)
 • Mlieko – To gála
 • Maslo – To vútio
 • Sýr – To tirí
 • Tvaroh – I mizítra
 • Chlieb – To psími
 • Rožok – To psomáki
 • Cukor – I záchari
 • Soľ – To aláti
 • Saláma –  To salámi
 • Párok – To lukániko
 • Mydlo – To sapúni
 • Zubná pasta – I odondópasta
 • Kefka na zuby – I odondó vursta
 • Koľko to stojí? – Poso kostizi aftó?
 • Chcel/a by som… – Tha íthela
 • Iba sa pozerám – Aplá kitó
 • Beriete kreditné karty? – Décheste pistotikés?
 • Drahý – Akrivós
 • Lacný – Ftinós

Motoristické výrazy

 • Kde je najbližšia benzinová pumpa (autoopravňa) – Pu íne kondinótero praktírio venzínis (sinerjíjo aftokiníton)?
 • Prosím 20 litrov benzínu – Íkosi litres venzíni
  Moje auto je poškodené, môžete ho odtiahnuť do…? – Chálase to aftokínitó mu, tha borúsate na rimulkísete aftó ja…?
 • Kedy to bude hotové, prosím? – Póte tha iné etiko, parakló?
 • Koľko to bude stáť? – Póso tha káni aftó?

PS: Ak vás ešte nejaké slovíčka či frázy v gréčtine zaujímajú, tak si ich môžte jednoducho preložiť cez google translator.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *