Undergraduate a postgraduate štúdium v Anglicku

Univerzitné vzdelávanie sa všeobecne nazýva higher education. Naopak nadstavba (v UK napr. žiaci nad 16 rokov) nad “strednú školu” sa nazýva further education (môže zahŕňať rôzne profesne zamerané programy). Výsledná kvalifikácia alebo “diplom” sa nazýva degree. Ten kto študuje na degree sa nazýva Undergraduate. Pre úplnosť – v UK je drvivá väčšina študijných programov štruktúrovaných – teda rozdelených na bakalárske/magisterské a doktorandské (či iné) odbory. Podobne ako u nás. Takže, kým neabsolvujete bakalársky stupeň, ste na undergraduate level.

Škola v Anglicku

Po absolvovaní bakalárskeho odboru získavate bachelor degree. Honours degree – presnejšie Bc Hons. – Dá sa to preložiť ako “honorovaný bakalár”. Tento titul sa udeľuje po absolvovaní bakalárskeho odboru spojenéhos výskumom (4 roky). Väčšina univerzít toto štúdium ponúka ako “ročnú nadstavbu”, ktorú môžete študovať po absolvovaní “klasického” bakalára. Súčasťou ročného “honorovaného” štúdia je výskum v konkrétnom odbore a záverečná práca, ktorá má o niečo väčší rozsah ako bakalárska práca.

Bežne sa môžete stretávať s týmito bakalárskymi tituly: BA – Bachelor of Arts (udeľovaný v humanitných odboroch), BSC – Bachelor of Science (udeľuje sa za štúdium v odboroch ako matematika, biológia, fyzika, atď), Bed – Bachelor of Education alebo LLB – bakalársky titul z právnej oblasti.

Mj. výsledky bakalárskeho štúdia sú často rozhodujúce pre prijatie do magisterského stupňa. Výsledky sa rozhodujú váženým priemerom zo známok za celé štúdium.

V UK bežne fungujú ročné prípravné kurzy pred undergraduate levelom nazývané 1-year diploma alebo foundation course.

Za postgraduate level sa považujú spravidla magisterské programy. V UK trvajú 1 – 2 roky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *