História Grécka

Grécko má bohatú históriu. Prvé záznamy spadajú do druhého tisícročia pred naším letopočtom. Neolitické osady však boli nájdené už v 7. tisícročí pred naším letopočtom. Kultúra sa začala rozvíjať predovšetkým na Kréte, kde bola Minojská kultúra. Počas jej trvania boli vystavané početné paláce, napr. Faistos či Knóssos. Táto civilizácia padla s výbuchom sopky Théry.

História Grécka

Ďalšou významnou kultúrou tejto doby bola mykénska civilizácia, ktorá dosiahla svoj vrchol v 14. – 13. storočia pr.n.l. Bola zničená tzv morskými národmi a Dórmi, a to na prelome 13. a 12. storočia pr.n.l.

Starovek

Po príchode Dórov zažíva Grécko dobu temna. Je tu zlý hospodársky vývoj a počet obyvateľov sa zníži na desatinu. Táto nepriaznivá doba končí v období od 8. do 6. storočí pr.n.l. Vytvárajú sa základy systému mestského štátu tzv. polis. V tejto dobe dochádza aj ku spoločenských zmenám. Vývoj krajiny je ovplyvňovaný predovšetkým mestskými štátmi Aténami a Spartou.

V 6. storočí pred.n.l. sa grécke osady dostávajú pod perzskú nadvládu. Roku 500 sa búrok Aristogoras, ktorý chce nezávislosť. Tieto nepokoje boli však zlikvidované. Nakoniec však boli Peržania porazení v bitke pri Maratóne. Ďalší útok z perzskej strany prišiel o 10 rokov neskôr. Gréci Peržanov úplne potlačili. Potom Grécko čakala pre zmenu Peloponeská vojna. Významnú úlohu v starovekom Grécku zohral aj Alexander Veľký, macedónsky kráľ, ktorý výrazne rozšíril územie Grécka.

O portugalskom staroveku by sa toho dalo napísať ešte veľa. Ide o veľmi širokú tému, s ktorou sa zoznamujeme len v skratke.

Byzantská ríša a nadvláda Turkov

Potom, čo sa Rímska ríša rozdelila na východnú a západnú časť, patrilo Grécko pod nadvládu Byzantskej ríše. Roku 1453, po dobytí Konštantínopolu, sa Grécko dostáva pod tureckú nadvládu. Toto obdobie je v znamení úpadku Grécka. Iba vďaka spôsobu vidieckeho života a kresťanstvu, ktoré tu pretrvávalo, sa podarilo uchovať grécku kultúru. Mnoho spisov gréckych vzdelancov sa uchovalo v arabských prepisoch.

Moderné dejiny

Z modernej histórie je dôležitá grécka vojna za nezávislosť, ktorá prebehla v rokoch 1821 – 1832. Roku 1864 bola prijatá nová ústava a krajina sa stala konštitučnou monarchiou v čele s Ottom Bavorským. Grécko sa za balkánskych vojen v rokoch 1912 – 1913 posilnilo.

Počas I. svetovej vojny bolo Grécko so spojencami. V roku 1923 bola poslaná armáda do oblasti Smysny, ktorá bola pod správou Turecka, aby oslobodila grécku menšinu. Táto akcia nedopadlo dobre a odrazila sa na ekonomike krajiny.

Roku 1941 bol štát obsadený nemeckými Vojakmi. Neskôr nasledovala občianska vojna. Nemci boli vyhnaní až roku 1949. Neskôr Grécko porazilo komunistov a v roku 1952 vstúpilo do NATO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *