História Francúzska

Tak ako každý národ sprevádzajú isté udalosti aj Francúzsko, ktoré má niekoľko zaujímavých dát, ktoré stoja za zmienku. Tieto osudové okamihy ovplyvnili vývoj Francúzska na celé stáročia a je preto vhodné pripomenúť si ich. Prvým dôležitým dátumom pre Francúzsko bol rok 843. V tomto roku došlo k podpisu Verdunskej zmluvy, ktorá rozdeľovala oblasť Franskej ríše na tri samostatné oblasti. Tento akt mal viesť k väčšej stabilite vo francúzskych krajinách, ale iba vystupňoval vnútorné boje v dynastii Karolovcov, ktorá vládla týmto územiam. V konečnom dôsledku to viedlo k oslabeniu pozícií voči nájazdníkom a podľahnutiu im.

História - Francúzsko

Rok 987 znamenal pre Francúzsko mnoho zmien, pretože umrel posledný kráľ z rodu Karolovcov a nahradil ho Hugo Kapet. Pre francúzske územia to znamenalo vládu nového rodu pre niekoľko nadchádzajúcich storočí a nový politický smer.

Francúzsko sa ocitlo v stredoveku v mnohých konfliktoch. Tí ktorí boli jeden deň jeho spojencami, boli druhý deň už nepriatelia. Krajina prechádzala mnohými vojnami po celé stáročia, ale naozaj významnou udalosťou sa stal prevrat v roku 1789. Za vlády Ľudovíta XIV. došlo k prehĺbeniu katastrofálnej ekonomickej situácie Francúzska. Viedlo to k útoku ľudu na Bastilu, zvrhnutiu a zajatiu kráľa, vyhláseniu republiky a nástupu Napoleona k moci.

Po páde Napoleonovej ríše sa vo Francúzsku dostal k moci ľud, ktorý bol znovu oklamaný a v roku 1830 začal vládnuť synovec Napoleona Bonaparta, Napoleon III. Vláda tohto panovníka bola ukončená prusko-francúzskou vojnou, ktorá Francúzsko zrazila na kolená. V roku 1870 došlo kvôli ohromnej biede v krajine k vzbure a bola nastolená Tretia republika.

Prvá a druhá svetová vojna znamenali pre Francúzsko katastrofu. Obe ju významne vyčerpali a oslabili. Poslednou kvapkou, ktorá znamenala koniec aristokracie Francúzska bol rok 1958. Došlo k nastoleniu takzvanej Piatej republiky, ktorej ústavná podoba zostala do dnes.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *